SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMS)SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Szkolenie skierowane jest dla pracowników portów lotniczych, operatorów lotniczych, zatwierdzonych organizacji szkoleniowych, organizacji z zakresu zapewnienia zdatności do lotu, organizacji obsługi technicznej, użytkowników statków powietrznych, firm handlingowych, podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na terenie portów lotniczych.

Szkolenie ma na celu przybliżenie wiedzy z zakresu: zarządzania bezpieczeństwem w organizacji, zwiększenia świadomości, budowania bezpiecznej struktury w organizacji, tworzenia polityki bezpieczeństwa, tworzenia funkcjonalnych procedur, monitorowania zagrożeń, zgłaszania zdarzeń, zarządzania ryzykiem, podejmowania środków zaradczych oraz konieczności wdrażania SMS w organizacjach.

 

Szkolenie odbywa się w formie interaktywnej.

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat.

Aviation Consulting we współpracy z Butterfly Training, przygotowała dla Państwa szkolenie Safety Management System również w wersji e-learningowej.

https://www.butterfly-training.pl/

Chcesz otrzymać więcej szczegółów? Napisz do nas! szkolenia@aviacon.pl