Prognozy dotyczące liczby operacji lotniczych w latach 2021 – 2027

Prognozy Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) uzależniają powrót liczby operacji lotniczych do poziomu z 2019 roku od dalszego rozwoju pandemii COVID-19, skuteczności szczepionek oraz poziomu wyszczepienia populacji na całym świecie.

Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada podjęcie skoordynowanych działań dotyczących promocji szczepień na poziomie regionalnym i interregionalnym, nie tylko w Europie, ale też na całym świecie. Kolejne założenie stanowi pełna skuteczność szczepionek na nowe warianty koronawirusa czego efektem będzie możliwość rozluźnienia restrykcji dotyczących podróżowania. W przypadku spełnienia się tego scenariusza liczba operacji lotniczych z 2019 roku zostałaby osiągnięta już w połowie 2022 roku.

W scenariuszu bazowym przewiduje się wolniejszy postęp dotyczący szczepień oraz brak skoordynowanych działań pomiędzy danymi regionami na terenie Unii Europejskiej i poza Europą. Zgodnie z tą prognozą liczba operacji lotniczych na poziomie z roku 2019 zostanie osiągnięta dopiero w 2023 roku.

Najgorszy scenariusz zakłada brak skuteczności szczepionek na nowe warianty wirusa, a także uziemienie lotnictwa, wprowadzenie kolejnych restrykcji, lockdownów oraz podobnych środków bezpieczeństwa przez poszczególne kraje, tak jak na początku pandemii. W przypadku spełnienia się tego scenariusza lotnictwo wróci do poziomu z 2019 dopiero w roku 2027.

Aktualnie liczba operacji lotniczych w Europie pokrywa się z prognozą ze scenariusza bazowego.

Źródło: https://www.eurocontrol.int/publication/eurocontrol-forecast-update-2021-2027