Nowe przepisy szkoleniowe IATA Dangerous Goods Regulations (DGR)

Przepisy IATA, dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych (DGR) drogą lotniczą określają wymogi dla podmiotów, zajmujących się obsługą towarów niebezpiecznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda osoba w łańcuchu dostaw, mająca styczność z towarami niebezpiecznymi, od producentów, osób pakujących i znakujących przesyłki, po spedytorów (nawet jeśli nie obsługują towarów niebezpiecznych) jest zobowiązana do  odbycia specjalistycznego szkolenia, przynajmniej raz na dwa lata, zgodnego z przepisami zawartymi w instrukcji IATA DGR .

62 edycja Instrukcji IATA DGR wprowadziła zmiany dotyczące sposobu prowadzenia obowiązkowych szkoleń dla personelu obsługującego towary niebezpieczne.  Od 2021 roku przepisy dotyczące szkoleń IATA DGR obowiązują w dwuletnim okresie przejściowym. Oznacza to, że równolegle mogą odbywać się szkolenia prowadzone na starych zasadach – zgodnie z wcześniej obowiązującymi kategoriami zgodnymi z tabelą 1.5A Instrukcji IATA DGR oraz szkolenia oparte na podejściu kompetencyjnym.

Od 1 stycznia 2023 roku tabela 1.5A oraz 1.5B nie będzie obowiązywać, a szkolenia IATA DGR będą realizowane wyłącznie zgodnie z podejściem kompetencyjnym. Oznacza to, że program szkolenia powinien każdorazowo zostać dostosowany do zakresu obowiązków i wykonywanych czynności przez daną osobę, obsługującą towar niebezpieczny.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przepisów IATA DGR lub uczestniczyć w szkoleniu, dostosowanym do Twoich potrzeb – skontaktuj się z nami. Oferujemy również szkolenia kompetencyjne certyfikowane przez IATA dostarczane metodą e-learning.