Nowe przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną.

17 sierpnia 2022 roku została ogłoszona ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października 2022 roku.

Jej głównym celem jest ujednolicenie oraz zebranie w sposób klarowny wszystkich wymogów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną w jednym akcie prawnym.

Wymagania zawarte w ustawie są zgodne z Załącznikiem 18 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym (znaną również jako Konwencja Chicagowska) oraz Instrukcjami Technicznymi Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną (ICAO Doc.9284).

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną określa zasady wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych. Ustawa reguluje również obowiązki operatorów lotniczych i ich podwykonawców, nadawców oraz wyznaczonych operatorów pocztowych.

Nowe przepisy regulują dodatkowo sposób przeprowadzania szkoleń oraz nakłada obowiązek odbycia szkolenia z zakresu bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych drogą powietrzną przez wszystkie osoby biorące udział w procesie transportu. Ustawa nakłada również na Nadawcę towarów niebezpiecznych odpowiedzialność za wysyłanie towarów drogą powietrzną oraz za sposób przygotowania kadry do pracy z towarami niebezpiecznymi.

Brak przestrzegania przepisów ustawy wiąże się z nałożeniem przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kar administracyjnych w wysokości do 10 tys. złotych lub nawet wydać decyzję o zakazie transportowania przez podmiot towarów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Pełen tekst ustawy dostępny jest [TUTAJ]