test icon

Szkolenia DGR

Każda osoba zaangażowana w transport lotniczy materiałów niebezpiecznych, zobowiązana jest do odbycia szkolenia DGR.  Szkolenie składa się z 15 kategorii, każda kategoria obejmuje zagadnienia adekwatne do wykonywania określonych obowiązków w organizacji.

Celem szkolenia DGR jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami, zasadami klasyfikacji, pakowania, magazynowania, oznakowania, załadunku i rozładunku materiałów niebezpiecznych przewożonych drogą lotniczą.

Aviation Consulting we współpracy z Butterfly Training, przygotowała szkolenie z zakresu DGR również w wersji e-learningowej.

Chcesz otrzymać więcej szczegółów? Napisz do nas! szkolenia@aviacon.pl

Szkolenia online DGR