test icon

Safety Management System (SMS)System Zarządzania Bezpieczeństwem

Szkolenie skierowane jest dla pracowników portów lotniczych, operatorów lotniczych, zatwierdzonych organizacji szkoleniowych, organizacji z zakresu zapewnienia zdatności do lotu, organizacji obsługi technicznej, użytkowników statków powietrznych, firm handlingowych, podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na terenie portów lotniczych.

Szkolenie ma na celu przybliżenie wiedzy z zakresu: zarządzania bezpieczeństwem w organizacji, zwiększenia świadomości, budowania bezpiecznej struktury w organizacji, tworzenia polityki bezpieczeństwa, tworzenia funkcjonalnych procedur, monitorowania zagrożeń, zgłaszania zdarzeń, zarządzania ryzykiem, podejmowania środków zaradczych oraz konieczności wdrażania SMS w organizacjach.

 

Szkolenie odbywa się w formie interaktywnej.

Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat.

Aviation Consulting we współpracy z Butterfly Training, przygotowała dla Państwa szkolenie Safety Management System również w wersji e-learningowej.

https://www.butterfly-training.pl/

Chcesz otrzymać więcej szczegółów? Napisz do nas! szkolenia@aviacon.pl