WEBINARIUM: NOWE WYTYCZNE DO SZKOLENIA W ZAKRESIE LOTNICZYCH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Aviation Consulting zaprasza na otwarte webinarium informacyjne online dotyczące nowych wytycznych do szkolenia w zakresie lotniczych towarów niebezpiecznych

Podczas webinarium uczestnicy dowiedzą się o:

  • Szkoleniu opartym na kompetencjach
  • Poziomach biegłości
  • Korzyściach wynikających ze szkolenia opartego na kompetencjach
  • Obowiązkach pracodawcy
  • Opracowaniu programu szkolenia i oceny opartej na kompetencjach

Webinarium odbędzie się 26 listopada w godzinach 11:00-12:15

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w celu przesłania zaproszenia do platformy Google Meet.

    Proszę zaznaczyć obszary jakimi zajmuje się Państwa firma w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych (przy wysyłce drogą lotniczą zgodnie z przepisami IATA DGR):