test icon

PART 145

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat wymagań prawa europejskiego dla organizacji zajmujących się obsługą techniczną statków powietrznych.

Szkolenie skierowane jest dla:

  • Kierowników organizacji związanych z obsługą techniczną,
  • Mechaników lotniczych, inżynierów, personelu poświadczającego,
  • Personelu monitorowania jakości/ monitorowania zgodności
  • Personelu obszaru zapewnienia zdatności

 

Aviation Consulting we współpracy z Butterfly Training, przygotowała dla Państwa szkolenie Part 145 również w wersji e-learningowej.

https://www.butterfly-training.pl/

Chcesz otrzymać więcej szczegółów? Napisz do nas! szkolenia@aviacon.pl